Spremljajte nas preko socialnih medijev

INFORMACIJE O GLASOVANJU


5 Nov 2018 | Aktualno

Vsi, ki se lokalnih volitev 18. novembra ne boste mogli udeležiti, vabljeni da svoj glas oddate na predčasnem glasovanju v torek, 13. novembra ali sredo, 14. novembra. Bolniki lahko glasujete na domu, za to obliko glasovanja pa se morate prijaviti do 14. novembra. Za Nejca Smoleta glasujete tako, da na glasovnici za župana obkrožite zaporedno številko 3. Za LNS - Listo Nejca Smoleta glasujete tako, da na glasovnici za občinski svet obkrožite številko 1. V prazno okence na desni strani ob imenu liste lahko oddate svoj preferenčni glas tako, da vpišete zaporedno številko vašega izbranega kandidata iz vaše volilne enote. Z vpisom preferenčnega glasu date prednost vašemu kandidatu pred ostalimi kandidati na LNS - Listi Nejca Smoleta.

 

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. novembra, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo možno v sejni sobi v pritličju občinske stavbe Občine Medvode, na Cesti komandanta Staneta 12, in sicer v torek, 13. novembra, in sredo, 14. novembra, in sicer od 7:00 do 19:00.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem imajo sicer pravico glasovati v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Redno glasovanje

Volivci bodo svojo pravico do glasovanja opravili na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, 18. novembra 2018, od 7:00 do 19:00.

 

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, najkasneje do 14. novembra 2018 sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu. Prav tako je tudi za te volivce na voljo obrazec, in sicer za glasovanje po pošti.

 

Glasovanje po pošti

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne velja 82. člen Zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanaša na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Torej volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, na lokalnih volitvah ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidne osebe, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Na voljo je obrazec za glasovanje po pošti.

 

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

 

Glasovanje za invalidne osebe

Vsa volišča na lokalnih volitvah 2018 v Občini Medvode so prijazna obisku invalidnih oseb, te pa lahko glasujejo tudi na domu (informacija zgoraj).

 

Obrazce in več informacij najdete na spletni strani o lokalnih volitvah 2018 v Medvodah.