Spremljajte nas preko socialnih medijev

LNS - Lista Nejca Smoleta

Nestrankarsko listo – Listo Nejca Smoleta sestavljamo aktivni posamezniki naše lokalne skupnosti. Povezujejo nas podobni pogledi na delovanje naše občine. Odločeni smo, da rajši gledamo naprej, kot se oziramo nazaj, rajši povezujemo, kot ločujemo in smo mnenja, da je dobre projekte vedno treba podpreti.

Naše vodilo je, da štejejo dejanja in ne dobri nameni ter lepe besede.

1. VOLILNA ENOTA

Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Spodnje Pirniče, Valburga, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornje Pirniče

Danica Tršan

Sem Danica Tršan, upokojenka iz Hraš. Spoštujem preproste, poštene in delovne ljudi, ki se med seboj povezujejo, si zaupajo in pomagajo. Verjamem, da s skupnimi močmi v občini lahko dosežemo še veliko. S svojim delom bi pripomogla k oblikovanju prijaznega okolja za kakovostno življenje vseh generacij, predvsem pa starejših. Podpiram vrednote Nejca Smoleta in cenim njegov pozitiven pogled na prihodnost, zato sem se odločila za ponovno kandidaturo.

Ivo Rep

Moja zadnja štiri leta življenja in dela kot občinski svetnik in podžupan so minila kot bi trenil. Veliko je narejenega, a ne vse. Kandidiram v želji, da v prihodnjem mandatu pomagam dokončati še vse tisto, kar je ostalo v delu, v zasnovah, da sodelujem v napredku življenja v kraju. Vaš glas mi sporoča, da delam prav. Kot član LNS pripadam skupini, ki stavi na zaupanje in sodelovanje, ki verjame v skupno lepo prihodnost.

Cvetka Židan Valjavec

Po poklicu policistka, upokojenka, drugi mandat članica občinskega sveta, članica Sveta KS Pirniče, predsednica TD Pirniče, članica OO ZB in lokalnih društev. Skupnost oblikujemo ljudje, ki v njej živimo in aktivno prispevamo čas za dobro vseh. Ponovno zgradimo sestavljenko: aktivno poslušajmo, se dogovorimo, sprejmimo s konsenzom, realizirajmo in prevzemimo odgovornost. Zagotovimo pomoč tistim, ki jo potrebujejo, varujmo okolje, ohranimo pitno vodo.

Alojzij Teršan

Po poklicu sem zgodovinar in etnolog, zato je moje delovanje v lokalnem okolju posvečeno predvsem varovanju kulturne dediščine ter proučevanju in zapisovanju zgodovine. Ob tem se zavedam, da moramo skrbeti tudi za okolje, za premišljeno komunalno politiko in predvsem za varovanje vodnih virov. Podpiram dokončanje projektov, ki so uresničljivi in služijo splošni blaginji, kot sta zdravstveni dom in nov center za ločeno zbiranje odpadkov.

Nada Prešeren

Prihajam iz Sp. Pirnič in sem zdravnica družinske medicine. Čeprav sem že upokojena, sem še vedno vpeta v svoje strokovno delo. Vse življenje se držim reka Valentina Vodnika, da "ne le kar veleva mu stan, kar more, to vsak je storiti dolžan". Kritično, a pasivno spremljati in ocenjevati družbena dogajanja je koristno, za napredek družbe pa premalo. Verjamem, da bosta področji zdravstvene in socialne oskrbe tudi v prihajajočem mandatu pomembni temi.

Ivan Špenko

Sem Ivan Špenko, upokojenec iz Hraš. Aktiven sem v društvu upokojencev, turističnem društvu, čebelarskem društvu, nekaj mandatov sem član občinskega sveta in več odborov ter član sveta Krajevne skupnosti Smlednik. Imam znanje, izkušnje ter energijo, zato želim prispevati svoj delež k razvoju občine. Zavzemal se bom za ohranitev javnega zdravstva, širitev zdravstvenega doma, medgeneracijsko sodelovanje ter razvoj kmetijstva in turizma.

Irena Sonc Šlenc

Sem nekdanja učiteljica angleškega jezika, trenutna predsednica Občinske kulturne zveze, članica Odbora za mednarodno sodelovanje, od letos pa tudi samostojna podjetnica. Kot priseljenka sem se v medvoško skupnost najbolj vključila prek godbe in gledališča. Sodelovanje v društvih je najboljša popotnica za ohranjanje povezane lokalne skupnosti. Rada bi prispevala k udejanjanju dobrih rešitev na področju kulture, urejanja prostora in izobraževanja.

Robert Rokavec

Sem Robi iz Zbilj, po poklicu informatik. Kot informatik se zavzemam za spremembe v smeri debirokratizacije javne uprave. Aktivno sem vključen v PGD Zbilje in ŽPS Smlednik, ker v tej dejavnosti lahko izrazim sebe in svojo željo pomagati soljudem. Všeč so mi vsi, ki pozitivno gledajo na svet, ljudi in dogajanje okoli sebe. Podpiram krščanske vrednote.

2. VOLILNA ENOTA

Ladja, Medvode - center, Spodnja Senica, Zgornja Senica

Uroš Medar

Predsednik kulturnega društva, kulturni ustvarjalec in član sveta zavoda Sotočje želim uresničiti veliko željo, da bi zaživelo več koprodukcijskih projektov, kot sta bila Združeno medvoško gledališče in Kralj Ojdip. Medvode naj (p)ostanejo mesto za duhovno bogato in zdravo življenje. Občani bomo prispevali vsak svoj delež, si zaupali, sodelovali. Gradili bomo skupnost. Ne le potrebne infrastrukture, ampak tudi mehke vsebine, ki bodo skupnosti dale dušo.

Marjeta Jamnik

Prihajam s Spodnje Senice in sem upokojena učiteljica. Že vse življenje se trudim, da se ljudje dobro počutijo. Tudi otroci s posebnimi potrebami so naši in še naprej se bom trudila tudi za njih. Solidarnost, sočutje, sodelovanje in zaupanje so vrednote, ki jih moramo vse bolj polagati med ljudi. Družbene dejavnosti so že vrsto let moje področje. Pomembno je, da imamo dobro infrastrukturo, a še bolj je pomemben človek v vseh starostnih obdobjih.

Anže Jenko

Sem Anže Jenko, star 25 let in sem diplomiran industrijski oblikovalec. Večino svojega prostega časa namenjam prostovoljni mladinski organizaciji - Medvoškim tabornikom, pri katerih sem aktiven že vrsto let. Zanimam se za napredek naše občine v prid občanov, trajnostnega razvoja, medgeneracijskega sodelovanja ter aktivnega in polnega življenja, kar na našem »dvorišču«.

Ana Veber

Aktivno sodelujem pri dejavnostih, ki združujejo in povezujejo ter dajejo ljudem občutek pripadnosti in sprejetosti. V KUD-u Oton Župančič v Sori igram harmoniko pri dveh folklornih skupinah, prav tako pri starejši skupini iz Vodic. Pri PGD Sora skupaj s somentorji vodim vaje pionirjev. Z dramsko sekcijo iz KUD OŽ Sora pripravljamo tudi predstavo. Želim, da ljudje vidijo, kaj vse se doseže z dobro voljo in medsebojnim sodelovanjem.

Rok Kogovšek

Menim, da sta trenutni iztekajoči in pretekli mandat dokazala, kako se s složnostjo, sodelovanjem in delom lahko veliko doseže. Medvode so tako postale občina, kjer je bivanje prijetno. V želji po nadaljevanju uspešnega dela sem se ponovno odločil za kandidaturo na Listi Nejca Smoleta, ker želim aktivno sodelovati in pomagati pri uresničevanju začrtanih ciljev nadaljnjega razvoja našega kraja.

Tatjana Bizant

Sem krajanka Svetja, kraja, ki se hitro širi. Želim si, da ne bi postalo samo spalno naselje, ampak naselje povezanih in strpnih krajanov. Verjamem, da je nasmeh in prijazen pozdrav prava gesta za sprejetost v okolje. Vse to je bilo tudi moje vodilo v večletnem poučevanju ter vodenju šole. Verjamem v dobroto, zaupanje in medsebojno sodelovanje, zato sem pripravljena sodelovati in graditi prijazno skupnost vseh občanov.

Mojca Furlan

Pred 30 leti sem začela svoja prizadevanja na področju varovanja okolja, trajnostnega razvoja in ozaveščanja iz vsebin podnebnega segrevanja. Izvajam delavnice za mlade in starejše, pišem članke v mladinskem tisku. Sem aktivistka za dobrobit živali. Vsako življenje je sveto, zato se trudim za ohranjanje čebel, opraševalcev, žab, dvoživk, zmanjševanje trpljenja brezdomnih in divjih živali. Moje reklo je: "Bodi sprememba, ki jo želiš v svetu" (Gandhi).

3. VOLILNA ENOTA

Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Golo Brdo, Goričane, Medvode - Preska, Osolnik, Rakovnik, Seničica, Setnica, Sora, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec, Vaše, Žlebe

Mojca Murnik

V iztekajočem mandatu sem delovala v Odboru za komunalo. Izboljšali smo komunikacijo z vzdrževalcem cest in vključili krajevne skupnosti. Kot predstavnica ustanovitelja v Svetu OŠ Preska si prizadevam za dobre pogoje za delo šole in za izgradnjo nove šole. Sem predsednica NO LAS Za mesto in vas, kjer s šestimi občinami vzpodbujamo črpanje evropskih sredstev za lokalne projekte. Sem tudi avtorica projekta, ki smo ga uresničili v KS Trnovec.

Ladislav Vidmar

Zadnja leta se je svet obrnil na glavo. Podnebne spremembe, nove težko obvladljive bolezni in strah pred svetovnim vojaškim spopadom nas straši in hromi. Globalne probleme bomo težko rešili, lahko pa si s sodelovanjem, dobro voljo in medsebojnim razumevanjem olajšamo in polepšamo življenje. Pri vseh projektih, kjer bo izražena skupna želja, bom z veseljem sodeloval in jih zastopal ter podpiral pri občinski upravi in na občinskem svetu.

Zvonka Hočevar

Sem rojena Preščanka, po izobrazbi magistrica znanosti socialnega managementa. Prvih 15 let delovne dobe sem bila zaposlena v gospodarstvu, zadnjih 25 let kot direktorica doma starejših občanov, zdaj pa že tretje leto upokojenka. Delovne izkušnje uspešno prenašam tudi v lokalno okolje, zato se želim tudi v bodoče aktivno vključevati v skupnost ter prispevati zlasti na področju kakovostnega življenja in dela s starejšimi ter povezovanjem z mladimi.

Dominik Bradeško

Sem Dominik Bradeško iz Rakovnika. Že v preteklosti sem sodeloval z različnimi prostovoljnimi lokalnimi skupnostmi, zato poznam krajane, njihove probleme ter tudi nekatere možne rešitve zanje. Sem član sveta Vrtca Medvode, kjer skušamo zagotoviti čim boljše pogoje za otroke. S ponovno kandidaturo podpiram nadaljnja prizadevanja za krepitev razvojnega programa naše občine in tudi program našega župana, ki je že do sedaj dosegel odlične rezultate.

Ana Barle

Še vedno me žene k prepoznavanju potreb mladih, izboljšavi ter ohranjanju mladim prijazne občine, k povezovanju in sodelovanju občanov v okviru Mednarodnega odbora Občine Medvode ter k sooblikovanju kulture v lokalnem okolju. Kandidiram, ker verjamem v sodelovanje s pozitivnim pristopom in aktivnim delovanjem - z vami, Medvoščani.

Damir Gaber

Sem Damir Gaber iz Sore. Veliko prostega časa sem namenil prostovoljnemu delu v lokalni skupnosti, tako na športnem, kulturnem in gasilskem področju. Zadnja leta največ gasilstvu, tretji mandat opravljam funkcijo poveljnika PGD Sora in sem član poveljstva Gasilske zveze Medvode. Kot aktivni občan vidim še veliko možnosti za razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih. Verjamem v slogan »Skupaj zmoremo več« in za temi besedami tudi stojim.

Mojca Novinec Babič

Živim v Preski, kjer me vedno znova prevzame in navduši narava in pozdravljanje vseh, ki jih srečujem. Nejc Smole mi s svojimi nagovori, držo in zavzetostjo prebuja upanje. V aktivnem sodelovanju s člani LNS vidim priložnost, da tudi sama prispevam svoj delež. S svojimi izkušnjami in znanjem na področju vzgoje in izobraževanja želim delovati na področju dela z otroki, mladine in starejših ter z zavzetostjo prispevati h kvaliteti naše skupnosti.

Simon Trampuš

Sem Simon z Golega Brda. Po poklicu sem fotograf in grafični oblikovalec. Pri svojem delu sodelujem z različnimi podjetji, društvi in drugimi organizacijami iz naše občine. Prepričan sem, da lahko s skupnim trudom in pozitivnim pogledom v občini Medvode še naprej sledimo poti razvoja in napredka. Želim si, da bi v prihodnosti v njej z veseljem in ponosom živeli tudi moji trije otroci.

Člani LNS v mandatu 2018-2022

Preberi več »
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke