Spremljajte nas preko socialnih medijev

LNS - Lista Nejca Smoleta


19 Okt 2018 | Aktualno

Spoštovane občanke in občani,

za nami je delo štiriletnega mandata v občinskem svetu občine Medvode. Izkazalo se je, da je za izvedbo programa, ki smo si ga zastavili pred štirimi leti skupaj z županom, izredno pomembno, da to vizijo lahko v sodelovanju z drugimi uresničujemo tudi z odločitvami v občinskem svetu.

Zato je pred letošnjimi volitvami v nas dozorelo prepričanje, da stopimo še korak naprej v medsebojnem zaupanju in skupnem pogledu.

Svetniška skupina Glas aktivnim Medvoščanov ostaja v jedru enaka, pridružili so se nam še novi sodelavci, ki želijo v prihodnjih letih delati za skupno dobro naših krajev. Da bo odločitev na volitvah lažja, predvsem pa, da tudi z zunanjim poimenovanjem pošljemo jasno sporočilo Medvoščanom, smo se preimenovali v nestrankarsko listo z imenom Lista Nejca Smoleta.

Ne bomo vam obljubljali veliko, naš program bo še naprej usmerjen v reševanje najrazličnejših izzivov, ki jih prinaša vsakdan.

Dobri temelji so postavljeni, na njih gradimo skupaj, še močnejši.

Naj štejejo dejanja, ne besede!